زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

اتوماتیک استارت پراید یوگوسلاو

  • جریان استاندارد در حالتی که هر دو سیم پیچ موازی با ولتاژ 7/8 ولت کار کنند
  • جریان استاندارد در حالتی که سیم پیچ کشنده در مدار با ولتاژ 7/8 ولت کار کند
  • مقاوم در برابر زنگ زدگی
  • جریان استاندارد در حالتی که سیم پیچ ها به منبع تغذیه متصل نباشد در ولتاژ 7/8 ولت کار کند “