زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

بوت EF7

  • افزایش شتاب و قدرت موتور
  • کاهش آلایندگی گاز های خروجی اگزوز
  • مقاومت در برابر حرارت و رطوبت
  • جلوگیری از کربن گرفتگی سر سیلندر و پیستون
  • کاهش دمای موتور “
دسته: