زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

جعبه فیوز کالسکه ای کوچک

  • تقسیم برق خودرو به تمام نقا بعد از باطری خودرو
  • نوع فیوز استفاده شده از نوع شیشه ای 30 آمپر
دسته: