زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

رله دوبل

    • ولتاژ تغذیه 8.6 تا 16 ولت
    • تست شده با استاندارد OEM
    • بیشینه بارگزاری 30 آمپر
    • محدوده درجه حرارت : 85C تا 30C-
    دسته: