زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

رله دوبل

  • ولتاژ تغذیه 8.6 تا 16 ولت
  • تست شده با استاندارد OEM
  • بیشینه بارگزاری 30 آمپر
  • محدوده درجه حرارت : 85C تا 30C-
دسته: