زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

رله دوبل

  • ولتاژ تغذیه 8.6 تا 16 ولت
  • تست شده با استاندارد OEM
  • بیشینه بارگزاری 30 آمپر
  • محدوده درجه حرارت : 85C تا  30C-
  • مورد استفاده در خودروهای : 405، سمند ، پارس ، آردی (RD) ، پراید ، تیبا