زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

شمع تک پلاتین پراید یورو4

  • نوع پایه : پایه کوتاه
  • تعداد پلاتین : تک پلاتین
  • کاهش مصرف بنزین
  • افزایش قدرت موتور
  • مورد استفاده خودروهای پراید 131 و پراید های یورو 4