زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

شمع دو پلاتین سمند

  • نوع پایه : پایه کوتاه
  • تعداد پلاتین : دو پلاتین
  • کاهش مصرف بنزین
  • افزایش قدرت موتور
دسته: