زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

شمع سه پلاتین نیسان

  • نوع پایه : پایه کوتاه
  • تعداد پلاتین : سه پلاتین
  • کاهش مصرف بنزین
  • افزایش قدرت موتور
دسته: