زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

مغزی پمپ بنزین تیبا

    • ولتاژ مصرفی : 12 ولت
    • جریان : 4 آمپر
    • سرعت جریان : 120 لیتر بر ساعت
    دسته: