زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

وایر شمع تیبا

  • مقاومت بالا در برابر نشتی ولتاژ
  • مقاومت در برابر شوک حرارتی
  • جرقه قوی
  • مقاومت اهمی استاندارد
  • کاهش مصرف سوخت
  • استحکام کششی بالا
دسته: