زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

کویل شاهین

 

    • <li>کویل 4

 

 

    • سیلندر

بدون دلکو<

    /li>

  • توزیع ولتاژ ( برق ) به صورت استاتیک
  • محدوده عملکرد ولتاژ 6 تا 16 ولت
  • محدوده درجه حرارت : 110C تا 30C-“
  • مورد استفاده در خودروی شاهین
دسته: