زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

کویل EF7 بوش

  • نصب مستقیم بر روی شمع جرقه
  • بسیار مقاوم در مقابل حرارت
  • مواد با کیفیت برای متعادل کردن درصد تغییرات وزنی به حجم
  • محدود
  • عملکرد ولتاژ 6 تا 16 ولت
  • مورد استفاده در خودروی سمند
دسته: