زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

کویل L90

  • نصب مستقیم بر روی شمع جرقه
  • بسیار مقاوم در مقابل حرارت
  • مواد با کیفیت برای متعادل کردن درصد تغییرات وزنی به حجم
  • محدوده عملکرد ولتاژ 6 تا 16 ولت”
  • مورد استفاده در خودروی L90
دسته: